English version
 
Dotacje
Firma ARKPOL Aleksander Redkie Moving & Relocations w ramach umowy o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-4529/16-00, tytuł projektu „Opracowanie i wykonanie prototypu oprogramowania do zarządzania procesami w firmie przeprowadzkowej” zleciła Jednostce Naukowo Badawczej opracowanie prototypu dedykowanego projektu informatycznego wspierającego pracę naszej firmy. Dzięki wdrożeniu odebranego prototypu szacujemy, że w sposób znaczący uległo przyśpieszenie procesów wewnętrznych. 
 
Celem głównym projektu był wzrost konkurencyjności i pozycji wnioskodawcy na rynku usług przeprowadzkowych, poprzez opracowanie i wykonanie prototypu oprogramowania do zarządzania procesami
oraz automatyzacji obiegu dokumentów. Na potrzeby realizacji przedmiotu projektu została wybrana Jednostka Naukowa Badawcza, która przeprowadziła odpowiednie prace nad opracowaniem algorytmów matematycznych oraz ich zastosowaniem w formie modułów oprogramowania.
 
Całkowita wartość projektu 159 900 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych 130 000 zł
Wysokość dofinansowania 97 500 zł
 
Zapraszamy do skorzystania z naszej zmodyfikowanej oferty.
 
 ©Copyright by Arkpol 2019
powered by mindStorm